تهران – شهر پرند

وب سایت پسندش

ادوب ایلاستریتور

توضیحات پروژه

طراحی لوگو پسندش بصورت لوگو نوشتاری یا همان لوگو تایپ

از مجموعه:

اشتراک گزاری

نمونه کارهای مشابه