تهران-تهران

گروه تایگر

ادوب ایلستریتور

طراحی برچسب دی وی دی

توضیحات پروژه

طراحی لیبل سی دی و کاور سی دی

از مجموعه:

اشتراک گزاری

نمونه کارهای مشابه