تهران – تهران

بازرگانی لاوین

ادوب ایلستریتور

طراحی لوگو تابپ

توضیحات پروژه

طراحی لوگو تایپ برای گروه بازرگانی لاوین

از مجموعه:

اشتراک گزاری

نمونه کارهای مشابه