تهران – تهران

آژانس تبلیغاتی سپند

ادوب ایلستریتور

طراحی لوگو تایپ انگلیسی
طراحی لوگو تایپ فارسی

توضیحات پروژه

طراحی لوگو تایپ فارسی و انگلیسی لیزر پارسا

از مجموعه:

اشتراک گزاری

نمونه کارهای مشابه