تهران – تهران

آقای کوثری

ادوب ایلستریتور

طراحی لوگو تاپ رخ پری

توضیحات پروژه

طراحی لوگو تایپ فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتی رخ پری

از مجموعه:

اشتراک گزاری

نمونه کارهای مشابه