تهران – تهران

خانم صابری

ادوب ایلستریتور

طراحی لوگو تایپ شرکت آماتور

توضیحات پروژه

طراحی لوگو تایپ فارسی و انگلیسی شرکت بازرگانی آماتور

از مجموعه:

اشتراک گزاری

نمونه کارهای مشابه